Skupinové kurzy

Skupinové kurzy prebiehajú v poobedných až večerných hodinách (cca 14:00 – 20:00 hod) preto sú vhodné pre všetkých zaneprázdnených ľudí (študentov SŠ, študentov VŠ, zamestnaných ľudí a pod.)

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 6 študentov

Kurz prebieha 1- 2 x do týždňa

Vyučovacia hodina je v trvaní 60´ min.

Obsah jednotlivých hodín sa prispôsobuje požiadavkám a potrebám účastníkov kurzu

Pred nástupom na kurz je potrebné vyplniť zaraďovací test, na základe ktorého bude študent zaradený do správnej jazykovej úrovne.