JAZYKOVÉ KURZY PRE ŽIAKOV ZŠ

KURZY ANGLIČTINY & NEMČINY PRE ŽIAKOV ZŠ

Aj vy patríte k rodičom, ktorí majú pocit,že im deťom nie je venovaná dostatočná pozornosť na hodinách cudzieho jazyka v škole, ktorú navštevujú, dôsledkom čoho sú ich nedostatočné znalosti v oblasti cudzích jazykov? Neváhajte a prihláste ich k nám!

V rámci našich služieb poskytujeme aj doučovanie z cudzích jazykov prežiakov ZŠ! Naši odborne kvalifikovaní lektori im vysvetlia učivoktoré preberajú v škole tak, aby ho skutočne pochopili a ovládali!

MY Vášmu dieťaťu pomôžeme s prípravou na:

  • > písomku/ test

  • > klasifikáciu

  • > ústne skúšanie

  • > projektu

  • > prezentáciou projektu

  • >náročnou domácou úlohou, na ktoré už Vaše znalosti z cudzieho jazyka  nestačia !

  V jazykovej škole CASSI Vášmu dieťatu  všetko potrebné:

  - > vysvetlíme

  - > naučíme

  - > doučíme

  - > precvičíme

  zopakujeme

  Dieťa u nás absolvuje doučovanie v rozsahu,ktorý skutočne potrebuje na zvládnutie preberaného učiva a úspešné zvládnutie anglického jazyka v škole.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Výučba prebieha v poobedných hodinách, po vyučovaní v ZŠ (deň a čas kurzu prispôsobujeme požiadavkám rodičov) v našich pobočkách vo Zvolene alebo v Detve.

 • Doučovanie prebieha buď individuálne alebo v mini skupinke max. 2 detí, aby sme zachovali individuálny prístup na zabezpečenie efektívneho doučovania AJ / NJ.