KURZY ANGLIČTINY PRE NAJMENŠICH

Kurzy cudzieho jazyka hravou a zábavnou formou pod dohľadom odborne kvalifikovaných lektorov.

Vzdelávanie prebieha priamo v priestoroch materských škôl .

Hodiny, na ktorých sa aj tí najmenší naučia aktívne používať slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Kurz obsahuje balíček 30 vyučovacích hodín (počet hodín je možné upraviť na základe požiadaviek jednotlivých MŠ).

Kurz prebieha 1–2 x do týždňa (intenzita výučby sa prispôsobuje časovým a priestorovým kapacitám jednotlivých MŠ).

Hodiny sú založené predovšetkým na komunikácii v cudzom jazyku.

Vzdelávací proces našim najmenším uľahčuje množstvo pesničiek, riekaniek, jazykových hier a vystrihovaných animovaných obrázkov.

O možnostiach priebehu kurzov cudzieho jazyka v materskej škole Vášho dieťatka sa informuje emailom alebo na našich telefónnych číslach.

Kurzy angličtiny a nemčiny pre najmenších je možné absolvovať aj v našich priestoroch .