ONLINE JAZYKOVÉ KURZY

ONLINE KURZ CUDZIEHO JAZYKA

Jazyková škola CASSI ponúka alternatívnu formu výučby cudzích jazykov a to prostredníctvom SKYPE-u!

Táto ONLINE forma výučby sa teší čoraz väčšej obľube ato predovšetkým u mladých, pokrokových a pracovne zaneprázdnených ľudí, ktorí nemajú čas „cestovať“ za vzdelaním osobne!

V rámci ONLINE VÝUČBY preberiete s Vaším lektorom všetko, čo je nevyhnutné, aby ste sa naučili PLYNULO, BEZ STRACHU a AKTÍVNE KOMUNIKOVAŤ vo Vami vybranom cudzom jazyku.

Výhody ONLINE HODÍN

- Za vzdelaním nemusíte nikam cestovať,

- Naučiť sa cudzí jazyk môžete v pohodlí Vášho domova, či cez obedňajšiu prestávku v práci

- Obsah hodín prispôsobíme Vašim jazykovým znalostiam a požiadavkám ,

- Čas výučby si s lektorom dohodnete podľa Vašich časových možností.

Čo je potrebné na absolvovanie ONLINE hodiny?

- Pred nástupom na kurz je potrebné spísať prihlášku,

- V prípade, ak nie ste začiatočník, odporúčame Vám vyplniť si vstupný test, na základe ktorého Vás lektor zaradí do správnej jazykovej úrovne,

- Internetové pripojenie, webkamera, nainštalovaný SKYPE a samozrejme Vaša chuť vzdelávať sa

NEVÁHAJTE A VYKROČTE ZA VZDELANÍM SPOLU S NAMI!

cassi@cassi.sk,        0948699124,      www.cassi.sk