JAZYKOVÉ KURZY PRE MATURANTOV

Jazyková škola CASSI pripravila KURZ CUDZIEHO JAZYKA zameraný na potreby MATURANTOV! V rámci kurzu Vás pripravíme na maturitnú skúšku z ANGLICKÉHO alebo NEMECKÉHO jazyka!

Neváhajte a zúčastnite sa nášho kurzu s odborne kvalifikovaným lektorom, ktorý s Vami prejde všetko, čo otrebujete vedieť na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Súčasťou kurzu je príprava študentov na písomnú ale aj ústnu časť maturitnej skúšky.

Zameriame sa na: LISTENING,READING, WRITING and  SPEAKING !

                              : HöRVERSTEHEN, LESEVERSTEHEN, SCHREIBEN und SPRECHEN!

 

KURZ JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ :

INDIVIDUÁLNE

  • výučba prebieha len medzi jedným študentom a lektorom s pevne stanoveným rozvrhom alebo v dňoch v čase, ktorý si študent dohodne s lektorom (flexibilný rozvrh).

 

V MINI SKUPINE 2

  • hodín cudzieho jazyka zameraných na prípravu k maturitnej skúške sa môžete zúčastniť v malej skupinke 2 účastníkov. Deň a čas výučby je možné dohodnút fixne (presne stanovené dni a čas výučby) alebo flexibilne v závislosti od Vašich časových možností.

V SKUPINOVOM KURZE

  • kurz určený pre 4 – 6 ľudí. Výučba prebieha v presne stanovených dňoch a čase (fixný rozvrh).

www.cassi.sk 0948 699 124 cassi@cassi.sk