Individuálne kurzy

Individuálne kurzy sú určené najmä pre zaneprázdnených ľudí, prípadne pre ľudí, ktorým nevyhovuje vzdelávanie sa v skupine iných ľudí.

Individuálne hodiny prebiehajú len medzi lektorom a „študentom“ čím je zachovaný individuálny prístup a maximálna orientácia na zákazníka.

K výhodám individuálnej formy vzdelávania nepochybne patrí možnosť študenta, regulovať si tempo a čas výučby (študent si sám určí dni a čas kedy bude kurz prebiehať).

Aby mal individuálny kurz, čo možno najväčší efekt, odporúčame min. 2 vyučovacie hodiny  do týždňa.

Výhody kurzu

  • sami si zvolíte rozvrh podľa vašich možností, čo znamená, že vy si vyberiete deň a čas výučby, ktorý vám vyhovuje!
  • každý týždeň môžete mať iný rozvrh
  • hodiny môžete čerpať aj v SOBOTU!
  • Ak u vás nastanú zmeny napr. zmeny v práci a budete potrebovať prípravu na pohovor, obchodné jednanie, či prípravu pred odchodom na služobnú cestu/dovolenku, VÝUČBU VÁM AUTOMATICKY UPRAVÍME!